Fakta och siffror

Beställare
Sjöfartsverket

Period
2012-2014

Entreprenör
Boskalis Sweden AB

Välj fartyg
0m55.00m
Nordic Giant

Backhoe dredger

Insegling Gävle - Muddring och fyrbyggnation | Beställare: Sjöfartsverket

Gävle Hamn fyller en viktig funktion för den svenska importen och exporten i Bottenviken. Beställaren hade önskemål om att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten, samt att öka genomströmningen av gods i hamnen.


Sjöfartsverket gav Boskalis Sweden AB i uppdrag att uppfylla dessa mål genom att bredda och fördjupa inloppet till Gävle Hamn samt uppgradera navigationshjälpmedlen.
Mer om detta projekt hittar du i vårt projektdatablad.