Fakta och siffror

Beställare
Schweden Splitt AB

Period
2014-2015

Entreprenör
Boskalis Sweden AB

Hamnanläggning för bergtäkt, Elleholm | Beställare: Schweden Splitt AB

Schweden Splitt AB bedriver brytning och krossning av Blekinge kustgnejs – en ljusgrå granitisk bergart av hög kvalitet – vid den svenska sydkusten. Bergtäkten är belägen i Elleholm i Karlshamns kommun. Kustgnejs används allmänt vid anläggningsarbeten. Efterfrågan är stor, särskilt i den södra Östersjöregionen där det inte finns några liknande bergarter. Kustgnejs exporteras till bland annat Danmark, Tyskland, Polen, Ryssland och Baltikum.

Elleholms bergtäkt ligger idealiskt i förhållande till företagets viktigaste exportländer och farleder. Tidigare transporterades krossprodukterna cirka 10 kilometer till hamnen i Karlshamn, men 2013 fick företaget miljötillstånd att rusta upp bergtäktens gamla hamn och farled. Hamnanläggningen som har renoverats och byggts ut inför sommaren 2015 är belägen bara 500 meter från bergtäkten, vilket ger en avsevärt förbättrad kapacitet både produktionsmässigt och logistiskt.

Boskalis Sweden AB / Terramare Oy inledde renoveringsarbetet med hamnen och farleden i slutet av 2014, med undervattensborrning, sprängning och muddring.

Mer om projektet hittar du i Boskalis Nordics informationstidning Boskalis Nordic Today.