Hamnanläggning för bergtäkt, Elleholm | Beställare: Schweden Splitt AB

typo3temp/pics/f6b72dc2c3.jpg

Insegling Gävle - Muddring och fyrbyggnation | Beställare: Sjöfartsverket

typo3temp/pics/b6d35dabfe.jpg

Stenugnsund New Jetty Project | Beställare: PetroPort AB

Projekt

Boskalis Swedens projekt utförs i samarbete med Terramare och andra Boskalis företag.

Vår verksamhet omfattar alla sektorer av muddring och marina konstruktioner.

Projektbeskrivningarna hittar du på menyn marina arbeten till höger.