Fakta och siffror

Beställare
Trafikverket

Period
2014-2020


Göteborg

Entreprenör
Boskalis Sweden, Terramare i konsortiumform med Züblin Scandinavia AB

Marieholmstunneln, Göteborg | Beställare: Trafikverket

Trafikverket genomför ett stort projekt i Göteborg i form av en vägtunnel med sex filer under Göta älv. Boskalis Sweden och Terramare utför arbetet i konsortiumform i samarbete med Züblin Scandinavia.

 

 

 

 

 

 

 

Projektets betydelse
Projektet Marieholmstunneln omfattar konstruktionen av en vägtunnel med sex stycken filer. När tunneln är klar kommer den att erbjuda en effektiv transportled för den hårt belastade Göteborgstrafiken. Den beräknade kapaciteten för tunneln är 55 000 bilar per dag.
 

Förverkligandet av projektet
Det sex år långa projektet Marieholmstunneln innebär varierande arbetsuppgifter för Boskalis Sweden och Terramare. Kontraktet inleddes år 2014 med en 20 000 m3 stor miljömuddring samt med demolering av befintliga pålar på båda sidor av älven. Efter detta muddrades ett dike i Göta älv för de massiva 100 meter långa tunnelelementen. Mittpunkten på diket är 20 meter djupt och 40 meter brett inklusive slänterna. Muddringsvolymen beräknades till nästan 400 000 m3. Tunnelelementen sänks ner till botten på diket, fixeras med låsfyllning och täcks med krossad sten.

I projektets slutskede ingår även konstruktion av nya och så gott som identiska marinor med hamnbassänger i bägge ändar av tunneln. 

Det sexåriga projektet Marieholmstunneln beräknas stå klart år 2020.

Klicka på den här länken för att se hur projektet går vidare.