Fakta och siffror

Beställare
Vattenfall

Period
2011


Akkats, Sweden

Entreprenör
Boskalis Sweden AB

Borrning och sprängning under vatten vid Akkats vattenkraftverk nära Jokkmokk i Sverige | Beställare: Vattenfall

Jokkmokk, som ligger nära polcirkeln i norra Sverige, är ett historiskt område för det samiska folket och utgör nu en kommun i Norrbotten. Tätorten Jokkmokk är känd för sin samiska marknad, som har hållits varje vinter sedan 1605.

Ny vattenintagstunnel

Vattenfalls vattenkraftsanläggning Akkats, som har renoverats och byggts ut, ligger i det här området. Boskalis Swedens projekt inkluderade sprängning och muddring av en ny vattenintagstunnel (insugstunnel). Tunneln leder vatten under dammen till en ny turbinanläggning. Tunneln byggdes i två steg. En vattenintagstunnel med en diameter av 10 meter sprängdes från dammens torra sida fram till en sektion under dammen. Boskalis bidrag innefattade att öppna ett vertikalt schakt mellan dammens botten och intagstunneln genom borrning och sprängning under vatten.

Transport av utrustning till arbetsplatsen

För projektet transporterades borrplattformen Pora-Pekka 4 till arbetsplatsen. Plattformen renoverades i Loviisa, Finland och transporterades till platsen i delar på 13 lastbilar. Dessutom transporterades Palko, en självgående splitpråm som rymmer 50 m³ och väger 54 ton, till Akkats med landtransport. På grund av utrymmesbegränsningarna i området var det viktigt att de olika transporternas ankomst till platsen koordinerades noggrannt. Denna process gick bra och borrplattformen monterades utan problem på några veckor.

Ursprunglig plan för borrning och sprängning under vatten ändrades

Arbetet med borrning och sprängning under vatten kom att avvika från den ursprungliga planen, då det ovanpå berggrunden i stället för det förväntade solida berget, låg ett 4 till 5 meter tjockt skikt av stenblock av glaciärursprung. Grunduppgifter och förutsättningarna på platsen ändrades så mycket att det är


befogat att säga ”jämfört med den ursprungliga planen kvarstod bara koordinaterna för schaktets hörnpunkter och postadressen till anläggningsplatsen”.De ytliga stenblocken borrades, sprängdes och avlägsnades genom muddring.

Berget borrades och sprängdes till 20 meters djup, i nivå med vattenintagstunnelns tak. Vattendjupet på platsen var 10 meter och tvärsnittet av berggrund och stenblock var 10 meter. En del av den sprängda stenen måste muddras på 30 meters djup från tunnelns botten. Före den genombrytande sprängningen hade tunneln vattenfyllts, för att undvika okontrollerad vatteninströmning i samband med sprängningen. Av säkerhetsskäl byggdes också expansionstankar, genom vilka vattentryck kunde avlastas, på arbetsplatsen. När kontraktet genomförts monterades Pora-Pekka 4 ned i omvänd ordning för transport till nästa destination.