Hamnanläggning för bergtäkt, Elleholm | Beställare: Schweden Splitt AB

Marina arbeten

Boskalis Sweden har en lång erfarenhet av krävande muddringsprojekt, såsom muddring av farleder, hamnbassänger samt hamnkonstruktioner och andra marina konstruktioner. Boskalis Swedens projekt utförs i samarbete med Terramare och andra Boskalis-företag. Vi är verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Island .

 

 

Hamnanläggning för bergtäkt, Elleholm | Beställare: Schweden Splitt AB

(Period 2014-2015)

Schweden Splitt AB bedriver brytning och krossning av Blekinge kustgnejs – en ljusgrå granitisk bergart av hög kvalitet – vid den svenska sydkusten. Bergtäkten är belägen i Elleholm i Karlshamns kommun. Kustgnejs används allmänt vid...

Insegling Gävle - Muddring och fyrbyggnation | Beställare: Sjöfartsverket

(Period 2012-2014)

Gävle Hamn fyller en viktig funktion för den svenska importen och exporten i Bottenviken. Beställaren hade önskemål om att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten, samt att öka genomströmningen av gods i hamnen.

Stenugnsund New Jetty Project | Beställare: PetroPort AB

(Period 2012-2013)

Pirkontraktet i Stenungsunds kemikaliehamn bestod av ett omfattande komplex som, förutom en kemikaliekaj realiserad som utskjutande pir, även innefattade stödkonstruktioner för rörbro, en hamnplan, en kontrollrumsbyggnad samt vägar. Muddringen av...

Borrning och sprängning under vatten vid Akkats vattenkraftverk nära Jokkmokk i Sverige | Beställare: Vattenfall

(Period 2011)

Jokkmokk, som ligger nära polcirkeln i norra Sverige, är ett historiskt område för det samiska folket och utgör nu en kommun i Norrbotten. Tätorten Jokkmokk är känd för sin samiska marknad, som har hållits varje vinter sedan 1605.

sida 1 av 1:
1 |