Boskalis corporate news

For more global Boskalis news, visit our corporate website.

To corporate website

Det sex år långa Marieholmstunnelprojektet


Den nya vägtunneln kommer att ha tre körfält i var riktning och vara 500 meter lång. När tunneln väl öppnat 2020 kommer den att minska sårbarheten i Göteborgs vägtrafiksystem och förbättra kommunikationen mellan älvstränderna.
För att göra plats för tunnelelementen muddras ett stort dike i älvbotten.
Vänligen läs artikeln i Boskalis Nordic Today magazine för en mer detaljerad beskrivning av projektet.