07 May 2012

Det sex år långa Marieholmstunnelprojektet

Trafikverket är beställare av Marieholmstunneln och projektet genomförs av ett konsortium bestående av Boskalis Sweden AB och Züblin Scandinavia AB. Boskalis Sweden AB utför sin del av kontraktet i samarbete med sitt systerbolag Terramare Oy.

sida 1 av 1:
1 |

Gå till senaste nytt på vår websida, klicka här.