Flotta & Utrustning

Installation av en fyr i Gävle, Sverige

Vi utnyttjar i våra project muddringsflottan från Terramare Oy och även från andra företag inom Boskalis.

Terramare Oy har en högeffektiv och mångsidig muddringsflotta och utrustning för marina konstruktioner. Flottan omfattar cirka 40 olika enheter såsom enskopemudderverk, gripskopeverk, utrustning för marin pålning, borrplattformar, pråmar, lastfartyg, pontoner, bogserbåtar, arbetsbåtar och pontonkranar.