NINA Arbetsmiljöprogram

Vi utnyttjar vårt NINA-arbetsmiljöprogram i all vår verksamhet. Prorammet är ett effektivt verktyg som stöder vårt konsekventa mål:
NINA- No Injuries, No accidents (inga skador-inga olycksfall).

NINA sätter tydliga normer och klargör vad vi förväntar oss av våra anställdas och av våra underentreprenörers arbetsmiljöbeteende. Kärnan i NINA-arbetsmiljöprogrammet är en vision som stöds av fem värden och fem regler.

Läs mer om NINA-arbetsmiljöprogrammet i:  www.boskalis-nina.com