Arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO standarden

Bureau Veritas Certification har utfört en revision av Boskalis Swedens kvalitetsledningssystem och konstaterat  att det är i överensstämmelse med kraven i ISO ledningssystemsstandard. Fortgående förbättringar är den centrala komponenten i vårt kvalitetsledningssystem som är certifierat i enlighet med  kvalitetsledningsstandarden  ISO 9001,och miljöstandarden ISO 1400. Våra procedurer för hälsa och arbetsmiljö uppfyller dessutom kraven i enlighet med OHSAS 180001. Dessa auditerade system är integrerade och utgör företagets ledningssystem.