En del av Boskalis

En del av Boskalis

Royal Boskalis Westminster N.V. är en globalt ledande muddrings- och marin expert som tillhandahåller tjänster inom sektorerna muddring, landbaserad infrastruktur och offshore energi. Genom SMIT är vi dessutom verksamma inom bogsering och bärgning.

Besök boskalis.com

Boskalis Sweden AB

Boskalis Sweden AB erbjuder sina kunder en lång erfarenhet och en mångsidig know-how av krävande marina byggprojekt. Vi är specialiserade på olika typer av muddringsarbeten, undervattensschaktning, hamn- och kajkonstruktioner, miljöbyggnationer och övriga marina konstruktioner.

Muddring av farleden till Gävle, Sverige

Boskalis Sweden AB är en del av den Europeiska marknadsenheten i Royal Boskalis Westminster N.V. Boskalis Sweden är ansvarig för marknadsföringen av muddring och marina konstruktioner i Sverige, Danmark och Island. Boskalis Swedens projekt utförs i samarbete med Terramare Oy och andra företag inom Boskalis.