Fremantle Inner Harbour deepening

Boskalis Sweden

Boskalis Sweden AB erbjuder sina kunder en lång erfarenhet och en mångsidig know-how av krävande marina byggprojekt. Vi är specialiserade på olika typer av muddringsarbeten, undervattensschaktning, hamn- och kajkonstruktioner, miljöbyggnationer och...

Läs mer om  vår know-how

En del av Boskalis

Royal Boskalis Westminster N.V. är en globalt ledande muddrings- och marin expert som erbjuder ett brett utbud av tjänster inom muddring, offshore energi, landbaserad infrastruktur, bogsering och bärgning.

Boskalis corporate website

Are you our new colleague?

Marina arbeten

Boskalis Sweden har en lång erfarenhet av krävande muddringsprojekt, såsom muddring av farleder, hamnbassänger samt hamnkonstruktioner och andra marina konstruktioner. Boskalis Swedens projekt utförs i samarbete med Terramare och andra Boskalis-företag.

Läs mer om våra sista projekt