Ansvarsfriskrivning

Välkommen till Boskalis Sweden AB:s webbplats! Genom att använda Boskalis webbtjänst samtycker du till att följa de giltiga användarvillkoren. Om du inte samtycker till användarvillkoren ska du lämna Boskalis webbplats. Vissa sidor eller delar av webbplatsen kan vara föremål för ytterligare villkor.

Användarrättigheter
Såsom anges i dessa villkor och i all tillämplig lagstiftning ger Boskalis dig rätten att öppna och ladda ner material som tillhandahålls på Boskalis webbplats uteslutande för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du behåller meddelandena om upphovsrätt och andra uppgifter om äganderätt i alla kopior av materialet.

Ansvar
Boskalis webbplats och dess innehåll bildar en tjänst som tillhandahålls av Boskalis till webbplatsens användare. Boskalis gör sitt bästa för att säkerställa att webbplatsens innehåll är korrekt. Boskalis ger inga garantier gällande korrektheten och tillförlitligheten hos webbplatsens innehåll, och garanterar inte heller att webbplatsen kan nås utan avbrott, att den är tillgänglig när användaren vill använda den eller att den fungerar felfritt.

Boskalis webbplats kan innehålla länkar till webbplatser och applikationer som ägs och underhålls av tredje part, och dessa länkar betraktas då som en tjänst som tillhandahålls Boskalis webbplatsanvändare. Boskalis kan inte hållas ansvariga för sådana webbplatser och applikationer, inte heller för innehållet i dessa eller för att det innehållet är korrekt. När användaren besöker sådana webbplatser tillhörande tredje part ska villkoren för webbplatsen i fråga börja gälla.